O3C:n validointiosasto – keitä me olemme?
O3C:n validointiosastolla on oma, täydellinen organisaationsa, joka on valmiina validoimaan lukuisissa EPC-maissa. Meillä on kullekin maalle

* omat kääntäjämme
* omat laaduntarkastajamme
* omat työntekijämme patentin virastoon jättämistä varten.

Kääntäjät

Me olemme koonneet laajan ryhmän lahjakkaita diplomi-insinöörejä, tutkijoita ja lääketieteen asiantuntijoita. Kaikki heistä pystyvät luomaan huippuluokan käännöksiä omalla äidinkielellään. Lisäksi heillä kaikilla on vähintään maisterin tutkintoa vastaava tutkinto, ja he kääntävät vain äidinkielelleen.


Me emme vaadi kääntäjiltämme aikaisempaa kokemusta patenttien alalta. Sen sijaan me koulutamme kaikki kääntäjämme patenttikäännösten osaajiksi, ennen kuin he alkavat työskennellä O3C:n validointiosastolle.

Laaduntarkistus

Meillä on myös ainutlaatuinen laaduntarkistusjärjestelmä: O3C:n validointiosastolla jokaisen käännöksen käsittelee vähintään kaksi henkilöä – kääntäjä ja laaduntarkastaja.
Laaduntarkastaja toimii ohjaajana ja kaikupohjana kääntäjälle ja auttaa tätä käännösten teknisissä, kieliopillisissa ja patentteja koskevissa näkökohdissa. Laaduntarkastajalla on aina saman alan teknistä osaamista kuin kääntäjällä ja lisäksi vuosien kokemus patenttien maailmasta.

Jättäminen virastoon

O3C:n validointiosasto pystyy auttamaan sinua myös käännösten jättämisessä kansalliseen patenttivirastoon ja virallisten maksujen ym. maksussa. Kaikesta tästä huolehtii oma henkilöstömme.