Vilka är vi inom O3C Valideringar?
O3C Valideringar har en komplett, egen organisation för att validera i olika EPC-länder. Det betyder att vi för varje land har:

* egna översättare

* egna kvalitetsgranskare

* egen personal för själva inlämningen


Översättarna

På samma sätt som för patentöversättningarna i Sverige har vi samlat på oss en stor skara mycket skickliga tekniker, ingenjörer, naturvetare och medicinare som också vet att uttrycka sig riktigt bra på sina modersmål.

Alla har en examen som minst motsvarar civilingenjör och översätter bara till sina respektive modersmål.


Även om vi inte ställer något formellt krav på patenterfarenhet utbildas alla i patentöversättning innan de får börja arbeta hos O3C Valideringar.


Kvalitetssäkring

Även systemet för kvalitetssäkringar känns igen: O3C Valideringar tilldelar minst två personer till varje översättningsuppdrag: översättare och kvalitetsgranskare. Kvalitetsgranskaren fungerar som mentor och bollplank åt översättarna, både tekniskt, språkligt och patentmässigt. Kvalitetsgranskare har samma tekniska bakgrund som översättarna och dessutom många, många år av patenterfarenhet.


Inlämning

För att komplettera O3C Valideringars organisation hjälper vi även till med att lämna i den färdiga översättningen till det nationella patentverket, betala officiella avgifter m.m.
Allt med egen personal.