Om O3C Validering
Med valideringar menar vi att översätta och lämna in en godkänd EP-ansökan till ett patentverk inom EPC-området. (EP står för Europeiskt patent)


Från att enbart ha översatt patentskrifter till svenska har O3C idag utvecklats till ett pan-Europeisk valideringsföretag som översätter till en mängd europeiska språk och hjälper er att lämna in till respektive lands patentverk. Vi gör det via vår tjänst Direct Validation.


Tanken med O3C Valideringar är att du kan lämna den godkända EP-ansökan direkt till O3C Valideringar; vi tar hand om både översättningar och inlämningar åt dig.


Din stora vinst ligger i att vi kan garantera kvalitén hela vägen till inlämningen eftersom vi använder oss av våra egen personal hela vägen:

* egna översättare

* egna kvalitetsgranskare

* egen personal för själva inlämningen


Dessutom är vi övertygande om att vi kan göra det billigare.


EPC-länderna består idag av mer än 35 länder och O3C Valideringar klarar av att validera i alla.

Läs mer om EP-valideringar.