Översättningar
O3C kan erbjuda översättningar inom alla teknikämnesområden, ju mer avancerad teknik desto bättre!

Kvalitetssäkring
Översättningarna från O3C håller så pass hög kvalitet att de ska kunna användas direkt av er utan efterkontroll.
Om det handlar om patent ska det gå att lämna dem in direkt till PRV, EPO, USPTO, JPO eller WIPO m.fl.

Alla som översätter dessa avancerade texter hos O3C är därför specialister med en utbildning som minst motsvarar civilingenjör och 25% har doktorerat.

Alla får dessutom initialt en utbildning inom tekniköversättande och utbildandet fortsätter hela tiden. Eftersom O3C har så pass många översättare kan vi hela tiden låta en specialist ta sig an dina översättningar, någon som verkligen kan ämnesområdet.

Kvalitetsgranskarna
Det som gör O3C unikt är systemet med kvalitetsgranskare. Det betyder att alla översättningsuppdragen tilldelas minst två personer, översättare och kvalitetsgranskare. Kvalitetsgranskaren fungerar som mentor och bollplank åt översättarna, både tekniskt, språkligt och teknikmässigt.
På patentsidan kommer de flesta av våra kvalitetsgranskare från en patentbyrå, PRV eller EPO och har många, många år av patenterfarenhet.

Det är inte undra på att vi har fått mycket beröm för vår jämna och höga kvalitet!

Språk
Inom O3C klarar vi av många språkpar, de som är vanligast förekommande är:
- till svenska från franska, tyska och engelska.
- till franska, tyska och engelska från svenska.

- alla kombinationer mellan franska, tyska och engelska.
- från franska, tyska och engelska till italienska, finska, danska, spanska och portugisiska.

- från japanska, kinesisk och koreanska till engelska.
- från engelska till japanska, kinesiska och koreanska.
Vi kan många fler, fråga oss får du se!

Vilket språkpar det än är låter vi bara översättarna översätta till sina modersmål.

Format
Vi levererar en färdig översättning komplett med figurer, formler, tabeller mm. På ditt företags eget format

För patent:
Det vanligaste arbetssättet är att vi får en kopia av t.ex. Druckexemplar eller en B1-skrift och levererar tillbaka ett komplett Word-dokument som åtföljs av ett översättarintyg.

För övriga tekniköversättningar:
Vi är vana att bearbeta både textfiler, Word-dokument, papperskopior, m.m.