Tekniikka – keitä me olemme?
O3C:n teknologiaosastolla käännetään teknisiä käännöksiä. Mitä edistyneempää teknologia on, sitä parempi meille, koska näin voimme todella hyödyntää teknologista asiantuntemustamme. Siksi me kutsumme näitä käännöksiä huipputekniikan käännöksiksi. Huipputekniikan käännöksiä voivat olla esimerkiksi
* tekniset julkaisut, raportit, tutkielmat ja artikkelit
* käyttöohjeet ja muut ohjeet
* tekniset sopimukset
* teknisen alan lehdistöjulkaisut ja muu tiedonantoaineisto
* internetsivut.


Laaduntarkastajat

O3C:stä tekee ainutlaatuisen sen käyttämä laaduntarkastajajärjestelmä. Vähintään kaksi henkilöä työstää jokaista käännöstä: kääntäjä ja laaduntarkastaja. Laaduntarkastaja toimii ohjaajana ja kaikupohjana kääntäjälle ja auttaa tätä käännösten teknisissä ja kieliopillisissa näkökohdissa.
Siksi ei ole mikään yllätys, että me olemme kuuluisia korkeasta ja pysyvästä laadusta!

Kielet

O3C:n teknologiaosastolla käännetään samoilla kielillä kuin O3C:n patenttiosastolla. Kielestä riippumatta kääntäjät kääntävät vain omalle äidinkielelleen.