Vilka är vi inom O3C Teknik?
Den viktigaste egenskapen hos var och en av O3Cs översättare är den djupa fackkunskapen. Handlar det om high tech-översättningar hos O3C Teknik är det alltid bättre med en teknisk doktor med språkkänsla än en känd Nobelpristagare i litteratur med teknikintresse.Om du däremot behöver hjälp med en säljande broschyr som inte får vara för teknisk är det säkert bättre med teknisk skribent.Med den inställningen har vi på O3C Teknik samlat på oss en skara mycket skickliga ingenjörer, naturvetare och skribenter som tillsammans klarar av att på ett förståeligt sätt kan förklara hur ett DNA-segment som kodar för en H-kedja hos en antikropp kan hjälpa mot cancer, och varför IPS-baserad säkerhet bortom storföretagens domäner skyddar mot maskar, virus och trojanska hästar.
Liksom inom alla delar av O3C-gruppen tilldelas minst två personer till varje översättningsuppdrag: översättare och kvalitetsgranskare. Kvalitetsgranskaren fungerar som mentor och bollplank åt översättarna, både tekniskt och språkligt.