Om O3C Teknik
O3C Teknik översätter teknik, så enkelt är det. Ju högre teknikhöjd desto bättre eftersom vi då verkligen kan utnyttja vårt teknikkunnande. Vi kallar det därför high tech-översättningar, och det kan vara:

* tekniska avhandlingar och artiklar

* manualer och instruktioner

* kontrakt och avtal

* tekniska press releaser och andra informationsspridare

* webbsidor


Kvalitetsgranskarna

Det som gör O3C unikt är systemet med kvalitetsgranskare. Det betyder att alla översättningsuppdragen tilldelas minst två personer, översättare och kvalitetsgranskare. Kvalitetsgranskaren fungerar som mentor och bollplank åt översättarna, både tekniskt, språkligt och teknikmässigt.

Det är inte undra på att vi har fått mycket beröm för vår jämna och höga kvalitet!


Språk

Inom O3C Teknik översätter vi först och främst till svenska samt från svenska till engelska. Vilket språkpar det än är låter vi bara översättarna översätta till sina modersmål.