Patentit - keitä me olemme?
Kaikkien O3C:n kääntäjien tärkein yksittäinen taito on perusteellinen tietämys omalta erikoisalaltaan. Me uskomme vakaasti siihen, että kielitaitoinen diplomi-insinööri osaa kääntää paremmin patentteja kuin kuuluisa kirjallisuudenkääntäjä, joka on kiinnostunut tekniikasta.

Meillä on oma laaja, erittäin pätevistä tekniikan asiantuntijoista, diplomi-insinööreistä, tutkijoista ja lääketieteen asiantuntijoista koostuva kääntäjäverkostomme, jonka kääntäjät osaavat ilmaista itseään erinomaisesti kirjallisesti omalla äidinkielellään.

Kaikilla kääntäjillämme on vähintään maisterin tai sitä vastaava tutkinto, ja neljänneksellä kääntäjistämme on tohtorin tutkinto. Kääntäjiimme kuuluu yhtä paljon miehiä kuin naisia.


O3C:lla on lukuisia kääntäjiä, mikä tarkoittaa sitä, että löydämme aina asiantuntevan kääntäjän, joka tuntee haluamasi käännöksesi aiheen todella hyvin.

Koska emme vaadi kääntäjiltämme aiempaa kokemusta patenttien kääntämisestä, kaikki kääntäjämme koulutetaan patenttikäännösten tekemiseen, ennen kuin he voivat alkaa työskennellä O3C:lle.

Koulutus on jatkuvaa, sillä O3C:n toimintamallissa jokaisen käännöksen käsittelee vähintään kaksi asiantuntijaa: kääntäjä ja laaduntarkastaja. Laaduntarkastaja toimii ohjaajana ja kaikupohjana käännökselle ja auttaa kääntäjää käännösten teknisissä, kieliopillisissa ja patentteja koskevissa näkökohdissa. Useimmat laaduntarkastajistamme ovat työskennelleet patenttivirastossa, kuten PRV:ssä tai EPO:ssa, ja heillä on vuosien kokemus patenttien maailmasta.