Vilka är vi inom O3C Patent?
Den viktigaste egenskapen hos var och en av O3Cs översättare är den djupa fackkunskapen. Med andra ord tror vi att en språkskicklig ingenjör är bättre som patentöversättare än en känd litteraturöversättare.

På så sätt har vi samlat på oss en stor skara mycket skickliga tekniker, ingenjörer, naturvetare och medicinare som också vet att uttrycka sig riktigt bra på sina modersmål.

Alla har en examen som minst motsvarar civilingenjör och 25% har doktorerat. Vi är jämnt fördelade mellan män och kvinnor.

Eftersom O3C Patent har så pass många översättare kan vi hela tiden låta en specialist ta sig an dina översättningar, någon som verkligen kan ämnesområdet.

Även om vi inte ställer något formellt krav på patenterfarenhet utbildas alla i patentöversättning innan de får börja arbeta hos O3C Patent.

Utbildandet pågår ständigt genom O3C Patents system med att tilldela minst två personer till varje översättningsuppdrag: översättare och kvalitetsgranskare. Kvalitetsgranskaren fungerar som mentor och bollplank åt översättarna, både tekniskt, språkligt och patentmässigt. De flesta av våra kvalitetsgranskare kommer från en patentbyrå, PRV eller EPO och har många, många år av patenterfarenhet.