Lediga tjänster
Vill du jobba som översättare eller kvalitetsgranskare?

Om du är intresserad av att jobba hos O3C är du mer än välkommen att slå en signal eller mejla.
Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med språkintresserade ingenjörer, medicinare och
naturvetare.
Inom O3C använder vi oss också av kvalitetsgranskare som fungerar som bollplank åt översättarna;
både tekniskt, språkligt och fackmässigt. Därför är vi minst lika intresserade av dig som vill ta dig an
den rollen.

De krav vi har på alla översättare är:
* Du ska minst ha en civilingenjörsexamen eller motsvarande.

* Eftersom språken vi översätter från är engelska, franska och tyska, måste du ha minst ett av språken på nära modersmålsnivå, gärna två. De som översätter från tyska och franska brukar ha bott eller studerat i landet och många har en tysk- eller fransktalande förälder.

* Vi ställer också mycket höga krav på din förmåga att uttrycka dig på svenska.

Du behöver däremot inte ha några förkunskaper inom patent, du kommer att
utbildas av O3C. (För översättningar från svenska till engelska: se vår
engelskspråkiga websida)
Har du följande kvalifikationer är du mer än välkommen att kontakta oss:

O3C Patent
* Flerårig erfarenhet från direkt arbete med patent, t.ex. som patentkonsult på en patentbyrå eller patentingenjör vid PRV eller EPO.

* Alternativt, tidigare erfarenhet av att själv översätta patentskrifter.

O3C Teknik
* Troligen har du lång erfarenhet av att översätta högteknologiska texter.

Du når oss på Telefon 070 – 981 70 55 eller per e-post: olle.backlund@o3c.se