Tietoa yrityksestä
O3C:n perustamisesta on jo pitkään, sillä se perustettiin vuonna 1988.

O3C keskittyy siihen, missä se on todella hyvä: teknisten tekstien kääntäminen. Mitä edistyneempää tekniikka on, sitä parempi meille, koska näin voimme todella hyödyntää teknologista asiantuntemustamme. Siksi me kutsumme näitä käännöksiä huipputekniikan käännöksiksi.

Kun siirryimme vuosia sitten erittäin edistyneeseen ja haastavaan patenttikäännösten maailmaan, meille avautui samalla ovi huipputekniikan käännöksiin, joita ovat mm.

* tieteelliset julkaisut, raportit, tutkielmat ja artikkelit
* käyttöohjeet ja muut ohjeet
* sopimukset
* teknisen alan lehdistöjulkaisut ja muut tiedonantotekstit
* internetsivut.

Tietämyksemme patenteista ja patenttikäännöksistä on kasvanut vuosien myötä. Alussa käänsimme vain ruotsista saksaksi, ranskaksi ja englanniksi vahvistettavaksi hyväksyttyjä patentteja.
O3C on kehittynyt nykypäivänä Euroopan laajuiseksi validointiyritykseksi, joka tarjoaa käännöksiä monilla kielillä. O3C pystyy auttamaan sinua myös käännöksen toimittamisessa kansallisille patenttivirastoille.

Olemme todellakin kulkeneet pitkän matkan vuodesta 1988!