Om företaget
Mycket vatten har runnit under broarna sedan O3C startades 1988.

De senaste åren har inriktningen varit fastlagd: Vi översätter teknik. Ju högre teknikhöjd desto bättre eftersom vi då verkligen kan utnyttja vårt teknikkunnande. Vi kallar det därför high tech-översättningar.

Eftersom vi för ett antal år sedan startade med att översätta patent, det svåraste som finns inom high tech-översättningar, har vägen legat öppen för O3Cs utveckling mot andra high tech-översättningar såsom:

* tekniska avhandlingar och artiklar
* manualer och instruktioner
* kontrakt och avtal
* tekniska pressreleaser och andra informationsspridare
* webbsidor

O3Cs patentkunnande har också utvecklat sig som ringar på vattnet. I början översatte O3C enbart patentskrifter till svenska från tyska, franska resp. engelska, dvs. godkända patentansökningar från EPO som ska valideras i Sverige.
Idag har O3C utvecklats till ett pan-europeisk valideringsföretag som översätter till en mängd europeiska språk och hjälper er att lämna in till respektive lands patentverk.

Som sagt, mycket vatten har runnit under broarna sedan O3C startades 1988.